CRONFA LLAWRYDD / FREELANCE FUND

*Tudalen ddwyieithog / Bilingual page*

SESIWN HOLI 

Mae Llywodraeth Cymru yn lansio rownd newydd o’r Gronfa Llawrydd (rhan o’r Gronfa Adferiad Dwiylliannol). Bydd grantiau o £2,500 ar gael.

Mae Canllawiau a dogfen Cwestiynnau Cyffredin ar gael yn fuan gan Llywodraeth Cymru ar wefan Busnes Cymru. Rydym yn falch o wybod nad yw’r gronfa yma am fod ar sail cyntaf i’r felin. Bydd y gronfa yn agor am geisiadau am 12 hanner dydd Dydd Llun 17 Mai ac yn cau am 5yp Dydd Mawrth Mehefin 1af.

Ar Dydd Mawrth 18 Mai ddaru LlCC redeg sesiwn holi ar gyfer llawryddion celfyddydol gyda Gerwyn Evans o Gymru Greadigol i ofyn cwestiynnau am Gronfa Llawrydd newydd Llywodraeth Cymru a’r broses ymgeisio. Cliciwch isod i wylio recordiad o’r sesiwn holi:

Q+A

Welsh Government are launching a new round of the Freelance Fund (part of the Cultural Recovery Fund). Grants of £2,500 will be available. 

Eligibility Guidelines and FAQ are available by Welsh Government on the Business Wales website. We are pleased that this round will not operate on a first come, first serve basis. Applications will open at 12 midday on Monday 17 May and close at 5pm on Tuesday June 1st. 

On Tuesday 18th May CFW hosted a Q+A for cultural freelancers to ask Gerwyn Evans from Creative Wales questions about the fund and the application process. Click the video above to view the Q&A session.