RECRUITING! RECRIWTIO!

CFW are looking for new team members

 

Click here for an audio recording of this page. Scroll down or click here for BSL recording. Let us know if you need this information in any other format.

Cultural Freelancers Wales are looking for two new team members to join us on a freelance basis as we move forward with the second half of our project.

We are looking for people who are passionate about supporting cultural freelancers and enjoy working as part of an agile team. 

MAE LLCC yn edrych am aelodau newydd o’r tîm

Cliciwch yma ar gyfer fersiwn sain o’r dudalen hon. Mae cyfieithiad BSL islaw neu cliciwch yma. Gadewch i ni wybod os oes angen yr wybodaeth yma mewn unrhyw ffurf arall.

Mae Llawryddion Celfyddydol Cymru yn chwilio am ddau aelod newydd o’r tîm i ymuno â ni ar drefniant llawrydd wrth i ni symud ymlaen gydag ail ran ein prosiect. 

Rydyn ni’n chwilio am bobl sy’n angerddol dros gefnogi llawryddion celfyddydol ac yn mwynhau gweithio fel rhan o dîm deheuig.