RECRUITING! RECRIWTIO!

CFW are looking for new team members

 

Click here for an audio recording of this recruitment pack. Scroll down or click here for BSL recording. Let us know if you need this information in any other format.

Cultural Freelancers Wales are looking for two new team members to join us on a freelance basis.

We are looking for people who are passionate about supporting cultural freelancers and enjoy working as part of an agile team. 

MAE LLCC yn edrych am aelodau newydd o’r tîm

Mae cyfieithiad BSL islaw neu cliciwch yma. Gadewch i ni wybod os oes angen yr wybodaeth yma mewn unrhyw ffurf arall.

Mae Llawryddion Celfyddydol Cymru yn chwilio am ddau aelod newydd o’r tîm i ymuno â ni ar drefniant llawrydd.

Rydyn ni’n chwilio am bobl sy’n angerddol dros gefnogi llawryddion celfyddydol ac yn mwynhau gweithio fel rhan o dîm deheuig.