CYHOEDDI ADRODDIAD 2022: AR LWYBR ADFERIAD?

 

Mae ein hadroddiad Ar Lwybr Adferiad? yn rhoi trosolwg pwysig o sefyllfa bresennol gweithwyr llawrydd celfyddydol yng Nghymru.

Mae’r tudalennau diwethaf yn cynnwys argymhellion ar gyfer sefydliadau diwylliannol, Cyngor Celfyddydau Cymru, a Llywodraeth Cymru.

Diolch i’r rhai ohonoch a ymatebodd i’r arolwg ym mis Medi/Hydref. Fe welwch fod eich ymatebion wedi bod yn werthfawr iawn er mwyn rhoi cipolwg ar ble rydyn ni ar hyn o bryd a beth sydd angen digwydd yn ystod 2022.

PUBLISHING OUR 2022 REPORT: ROAD TO RECOVERY?

Our Road to Recovery report provides an important overview on the current situation facing cultural freelancers in Wales.

The last few pages have recommendations for cultural organisations, Arts Council of Wales, and Welsh Government.

Thank you to those of you who responded to the Road to Recovery survey in Sept/Oct last year. You’ll see that your responses have been really valuable in providing an insight to where we’re at right now and what needs to happen over 2022.