BLOG

 

Mae Llawryddion Celfyddydol Cymru yn ceisio cynnig cyfle i nifer o weithwyr llawrydd celfyddydol i gyfrannu blogiau byr i ymddangos yn ein cylchlythyr misol.

Nid oes rhaid i weithwyr llawrydd sy’n cyfrannu fod yn ysgrifenwyr ond dylent deimlo’n rhydd i rannu rywbeth y maent yn angerddol amdano sy’n digwydd ar hyn o bryd yn sectorau Celfyddydau a Diwylliant Cymru.

Gall y blogiau fod yn Iaith Arwyddion Prydeinig (BSL), yn Gymraeg, neu’n destun Saesneg neu sain / fideo.

Ffi £ 100.00 (500 – 800 gair / 3 – 5 munud).

Dylai llawryddion sydd â diddordeb gyflwyno cynnig cryno (150 gair / 1.5 munud) o’r hyn rydych chi’n bwriadu ei gyfrannu ynghyd â bywgraffiad byr (50 gair) i Llawryddion Celfyddydol Cymru.

Dewisir ceisiadau i sicrhau bod yr amrywiaeth ehangaf o leisiau’n cael eu clywed.

Derbynnir ceisiadau rwan ar sail bob yn dipyn.

BLOG

Cultural Freelancers Wales are seeking to offer a number of cultural freelancers the opportunity to contribute short features to appear in our monthly newsletter.

Freelancers who contribute do not have to be writers; but should feel free to share about things that excite them in Wales Arts and culture sectors.

Newsletter features can be in British Sign Language, Welsh, or English text or audio/video.

Fee £100.00 (500 – 800 words / 3 – 5minutes).  

Interested freelancers should submit a brief (150 word/1.5min) proposal of what you plan to contribute along with a short biography (50 words) to Cultural Freelancers Wales.

Applications will be selected to ensure the widest diversity of voices are heard.

Applications will be accepted on a rolling basis.