rhwydweithio Networking

‘Mewn Glaw neu Hindda’

a drefnir gan LlCC

 

Beth yw’r cynllun?

Taith gerdded reolaidd â thâl; cyfarfod, trafodaeth, gwrando, a chyfle I gysylltu.

Pwy all ymuno?

Gweithwyr creadigol / diwylliannol / celfyddydol sydd eisiau ymgysylltu ag eraill yn eu cymuned

Pam ymuno?

I gyfarfod â chyd-weithwyr llawrydd a ‘chydweithwyr’ celfyddydol yn eich hardal, i gael amser i feddwl, i gael eich hysbrydoli, a dechrau gweithio yn eich cynefin, i drafod syniad neu ddau, i wrando ac efallai dysgu ambell beth

Ynglŷn â’r arian?

Digwyddiad rhwydweithio wedi ei ariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru yw hwn. Ar bob taith bydd arweinydd lleol i’ch tywys chi, a chronfa ddynodedig o £200 i’w rannu’n gyfartal rhwng pawb sy’n mynychu’r diwrnod hwnnw.

Ble?

 • Pontio, Deiniol Rd, Bangor, LL57 2TQ
 • Canolfan Greadigol Oreknot, Caerfyrddin, SA31 3JS
 • YMa, Taff St, Pontypridd, CF37 4TS

Pryd?

 • Bangor: 11eg Gorffennaf, 15fed Awst
 • Caerfyrddin: 25ain Gorffennaf, 29ain Awst
 • Pontypridd: 18fed Gorffennaf, 22ain Awst

Nid oes angen archebu lle. Nodwch y digwyddiad yn eich dyddiadur, a phiciwch draw i ymuno â ni ar y diwrnod. Os oes gennych chi anghenion mynediad, mae croeso i chi eu rhannu gyda ni ymlaen llaw.

‘Come rain or shine

hosted by CFW

What is it?

A monthly meeting of two parts, first a walk and then a gathering (with hot drinks).

Who is this for?

Freelance creative/ cultural workers who want to engage with others in your community.

Why come?

To meet your ‘coworkers’, to be inspired by nature, to feel connected to where you live and who you live near/with, to speak to people who will understand your perspective as a creative freelancer, to throw about an idea, to really listen and to maybe learn a thing or two.

Why make the effort?

For each event, there will be a designated pot of funds to be split equally between all participants. Whether this goes towards transport, a coffee or something else, that’s up to you.

Where?

 • Pontio, Deiniol Rd, Bangor, LL57 2TQ
 • Oreknot Creative Hub, Carmarthen, SA31 3JS
 • YMa, Taff St, Pontypridd, CF37 4TS

When?

 • Bangor: July 11th, August 15th
 • Carmarthen: July 25th, August 29th
 • Pontypridd: July 18th, August 22nd

There is no need to book a place, just pop it in your diary and turn up. If you have particular access needs you’d like to be known please don’t hesitate to get in touch.