TRYLOYWDEB / TRANSPARENCY

DOGFENNAU / DOCUMENTS

Mae Llawryddion Celfyddydol Cymru yn ymrwymo i fod mor agored a phosib, er mwyn i chi wybod beth rydym yn gweithio arno a sut rydym yn gweithredu, bydd y tudalen yma yn cynnwys cofnodion ein cyfarfodydd craidd. Bydd y tudalen hefyd yn cynnwys dogfennau megis gwybodaeth ffïoedd a polisïau perthnasol.

As part of Cultural Freelancers Wales commitment to transparency, for you to know what we’re working on and how we’re operating, this page will display the minutes of our current team’s core meetings. We will also upload relevant documents such as rate cards and policies.

COFNODION / MINUTES

6 Mai / May 2021:

https://docs.google.com/document/d/1et7zoaofUS-TWtDuLsJ5VdOjRw3QaZG4vFKNY5A5bHI/edit?usp=sharing

17 Mai / May 2021:

https://drive.google.com/file/d/1a7W8T7wBbvirz4PZFybO5gmp37II7WG7/view?usp=sharing

6 Gorffennaf / 6 July 2021:

https://docs.google.com/document/d/1GRS_mj8A69kOXzueQ-t9voO1FOGmniqCDSbFdW99WC8/edit?usp=sharing

7 Gorffennaf / 7 July 2021 (Partners Meeting / Cyfarfod Partneriaid):

https://docs.google.com/document/d/1lJNOJoPAMw59kEaOA2TZUfOPRSix8VBueIADdZEQVLU/edit

Datganiad am recriwtio / Statement on recruitment:

https://docs.google.com/document/d/1-0PXFzagfd0Tz7QJXfQUCgJ8_k2InGi410P5FXFcs7A/edit?usp=sharing

Cyfarfod Partneriaid, 8 Medi 2021 / Partners Meeting, 8 Sept 2021:

https://docs.google.com/document/d/1oa1sUbwre6iLpaTSLr4a9LZsLUofuDC_XYucXNm_SwM/edit?usp=sharing

17 Tachwedd / 17 November 2021:

https://docs.google.com/document/d/1uSFvFovAgGS7ZzY_zUh-EjV-FvgimExO4qBaqa70MUA/edit?usp=sharing

MARCHNATA / MARKETING

Syniadau Marchnata ar gyfer Llawryddion – cliciwch yma.

Marketing Tips and Tricks for Freelancers – click here.

SESIYNNAU AMCANION / AIMS SESSIONS

Wnaethom ymgynghori â 100 o weithwyr llawrydd celfyddydol mis Ebrill 2021 am strwythyr ac amcanion posib LlCC. We consulted 100 cultural freelancers in April 2021 on the possible structures and aims of CFW:

https://drive.google.com/file/d/1kIZiIrHV9c5dKH99jp0wA-d7zS5ipRxs/view?usp=sharing

POLISÏAU / POLICIES

Polisi cyflogi:

https://drive.google.com/file/d/1KIbwIH0zusTZTxS4b8BKNjaxQ_bM_6fp/view?usp=sharing

Hiring policy:

https://docs.google.com/document/d/1EfgxDj1bR8FxBd58jqDHbI_56a2SMhieJVS-TvIqb5A/edit?usp=sharing

CYTUNDEBAU / AGREEMENTS

 

Cytundeb Cydweithredu (Cym):

https://drive.google.com/file/d/1YvEiSeRmbVNd02Ophual3hrLyUMPgAhG/view?usp=sharing

Collaboration Agreement (Eng):

https://drive.google.com/file/d/1tgWhYbVVPjuCQhD_uzljE_sb1D_Vv5Ry/view?usp=sharing