WOrkshops / gWEITHDAI

GWEITHDAI UWCHSGILIO

Cofrestrwch nawr ar gyfer Cyfres Gweithdai Uwchsgilio Llawryddion Celfyddydau Cymru – rhaglen am ddim i lawryddion dderbyn gwybodaeth ag offer i gyfoethogi eu gwaith ymhellach.

Cliciwch y dyddiadau isod i gofrestru (drwy eventbrite).

 

Llawryddion creadigol a’r argyfwng hinsawdd

Dydd Gwener 15 Medi 2023, 3-5yp

 

 

SESIYNAU’R GORFFENNOL

 

Ysgrifennu ceisiadau gyda Laura Drane

Dydd Llun, Mehefin 14, 6-8yp
(gyda BSL)
a
Dydd Iau, Mehefin 17, 10yb-12yp

Disgrifio Sain gyda Tafsila Khan

Dydd Mercher, Mehefin 16 – 10yb-12yp

Trethi Hunan-gyflogedig gyda BECTU

Dydd Mercher, Mehefin 16, 6-8yh

Marchnata gyda Jonny Cotsen

Dydd Mawrth, Mehefin 22, 10yb-12yp
(gyda STTR)

Creu Presenoldeb Digidol

gyda Melin Edomwonyi

Dydd Mercher, Mehefin 23, 6-8yp
(gyda BSL a STTR)

Hunan-gynhyrchu gyda Jo Fong

Dydd Iau, Mehefin 24, 10yb-12
(gyda STTR)

 

Disgrifio Sain gyda Chloe Clarke

Dydd Mercher, Mehefin 23, 10yb-12yp

Byrddau a Llywodraethu

gyda Celf a Busnes Cymru

Dydd Gwener, Mehefin 25, 10yb-12yp
(gyda BSL a STTR)

 

Trethi Hunan-gyflogedig gyda BECTU

Dydd Mawrth, Mehefin 15, 10yb-12yp

Dydd Mercher, Mehefin 16, 6-8yp

 

UPSKILLING WORKSHOPS


Sign up now for Cultural Freelancers Wales’
Upskilling Workshop Series – a free programme for freelancers to receive knowledge and tools to further enrich their work.
 

Click the dates below to register (via eventbrite).

 

Creative freelancing and the climate crisis

Fri 15 Sep 2023, 3-5pm

 

 

PAST SESSIONS

Application and Bid-writing with Laura Drane

Monday, June 14th, 6-8pm
(BSL translation provided)
and
Thursday, June 17th, 10am-12pm

 Audio Description with Tafsila Khan

Wednesday, June 16th – 10am-12pm

Self-employed taxes with BECTU

Wednesday, June 16th, 6-8pm

Marketing with Jonny Cotsen

Tuesday, June 22nd, 10am-12pm
(STTR provided)

Creating Digital Presence

with Melin Edomwonyi

Wednesday, June 23rd, 6-8pm
(with BSL translation and STTR)

 

Self-producing with Jo Fong 

Thursday, June 24th, 10am-12pm
(STTR is provided)

Audio Description with Chloe Clarke

Wednesday, June 23rd, 10am-12pm

Boards and Governance

with Arts & Business Cymru

Friday, June 25th, 10am-12pm
(BSL translation and STTR)

 

Self-employed taxes with BECTU

Tuesday, 15th June, 10am-12pm

Wednesday, 16th June, 6pm-8pm